เทคนิคง่ายๆในการจัดองค์ประกอบภาพ

 

1. ในแต่ละจุดที่เราถ่ายภาพ ควรถ่ายหลายๆคอมโพสิชั่น ถ่ายทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทั้งถ่ายแบบกว้างเพื่อเก็บสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศ และถ่ายแบบคร้อปแน่นๆเพื่อเน้นอารมณ์หรือเรื่องราว

 

 

ภาพนี้สื่อถึงสถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่กิจกรรมนี้เกิดขึ้น

 

 

ภาพนี้เน้นถึงเรื่องราวของกิจกรรมมากขึ้น

 

2. พยายามเปลี่ยนจุดถ่ายภาพเพื่อจะได้มีภาพที่หลากหลายมุมมองและคอมโพสิชั่น

 

 

ภาพนี้ถ่ายจากมุมซ้าย

 

 

แล้วก็ไม่ลืมที่จะย้ายมาถ่ายทางมุมขวา

 

พยายามถ่ายภาพให้หลากหลายคอมโพสิชั่น และไม่ลืมที่จะเปลี่ยนจุดถ่ายภาพเพื่อจะได้ภาพเป็นชุดที่หลายหลาก ท้ายที่สุดก็ไม่ลืมที่จะถ่ายภาพในมุมมองที่แปลกใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงาม

 

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*

There was an error submitting your comment. Please try again.

F a c e b o o k