Monthly Archives: February 2011

การถ่ายภาพท่องเที่ยว (Travel Photography) ตอน 2

เมื่อคราวก่อนผมเกริ่นถึงคำนิยามของการถ่ายภาพท่องเที่ยว หรือ Travel Photography แล้วซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแสงซึ่งนักถ่ายภาพท่องเที่ยว หรือ Travel Photographer สามารถควบคุมแสงได้โดยอาศัย การวางแผนการเดินทางที่ดี และการออกถ่ายภาพในช่วงเวลาที่เหมาะสม การวางแผนการเดินทางในการถ่ายภาพท่องเที่ยวก็เพื่อให้ได้สภาพอากาศและฤดูกาลที่เหมาะสม ส่วนการเลือกออกถ่ายภาพในช่วงเวลาเหมาะสมก็เพื่อให้ได้สภาพและทิศทางแสงที่ดี  นั้นก็คือ “Go to the right place at the right time.” นั่นเองครับ นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ปัจจัยที่นักถ่ายภาพท่องเที่ยวจะต้องมีก็คือ การมีทักษะการควบคุมอุปกรณ์ และการมีศิลปะในการถ่ายภาพที่ดี ปัจจัย 2 อย่างนี้จะต้องฝึกฝนและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละซับเจคที่นักถ่ายภาพท่องเที่ยวเลือกที่จะถ่าย ซับเจคที่เป็นที่นิยมของการถ่ายภาพท่องเที่ยวมีอยู่มากมาย ผมจะพูดถึงในตอนต่อไป นี่เป็นภาพท่องเที่ยวจากการเดินทางครั้งล่าสุดของผมถ่ายที่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ครับ

View full post »

F a c e b o o k