Monthly Archives: December 2010

เมื่อคุณต้องเลือกจุดโฟกัสในช่องมองภาพ

กล้องสมัยใหม่มีจุดโฟกัสในช่องมองภาพหลายจุด ผู้ถ่ายสามารถให้กล้องเลือกจุดโฟกัสให้ (กล้องอาจเลือกจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งหรือหลายจุดให้) และสามารถเลือกจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งได้ด้วยตัวผู้ถ่ายเอง เมื่อผมต้องเลือกจุดโฟกัสในช่องมองภาพ ผมจะเลือกจุดโฟกัสที่ใกล้ที่ีสุดกับตัวซับเจคที่ผมต้องการจะสื่อ(อย่างเช่นในภาพแรก) เหตุผลก็เพื่อความสะดวกในการจัดองค์ประกอบภาพให้ได้รวดเร็วขึ้น (แต่ผู้ถ่ายต้องฝึกการเปลี่ยนจุดโฟกัสในช่องมองภาพให้คล่องนะครับ) และช่วยควบคุมระยะชัดได้ดีกรณีที่ใช้ช่องรับแสงกว้างมากๆ รวมทั้งได้ความสว่างของภาพแม่นยำขึ้นเพราะกล้องจะคำนวนความสว่างจากสิ่งที่อยู่ในภาพเท่านั้น เมื่อใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัตฺและเลือกระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยทั้งภาพ หากคุณแตะปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งจะเป็นการล๊อคค่าแสงของสิ่งที่อยู่ในภาพไปโดยอัตโนมัติ ลองทดสอบได้โดยหลังจากแตะปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งแล้วลองหันกล้องไปทางอื่น จะเห็นว่าความเร็วชัตเตอร์และช่องรับแสงไม่เปลี่ยนไปจากเดิม จุดโฟกัสถือเป็นหัวใจสำคัญของภาพถ่ายซึ่งจะบอกในสิ่งที่ผู้ถ่ายภาพต้องการจะถ่ายทอด ภาพสองภาพที่นำมาเป็นตัวอย่างนี้มีลักษณะคล้ายกันมาก แต่สื่อเรื่องราวแตกต่างกัน ในภาพที่สองผมให้เณรเป็นซับเจคหลัก แต่ในภาพแรกผมให้ความสำคัญของตัวอักษรบนกระดาษมากกว่าสิ่งอื่นใดในภาพ รวมทั้งการใช้ช่องรับแสงกว้างๆจะช่วยเน้นจุดโฟกัสให้โดดเด่นได้อีกวิธีหนึ่งครับ

View full post »

F a c e b o o k