Yearly Archives: 2009

Free Desktop Wallpaper, January 2010 : At Ratchprasong, Bangkok, Thailand

Free Desktop Wallpaper Downloads January Desktop Wallpaper for iPhone January Desktop Wallpaper for BlackBerry January Desktop Wallpaper (1024×768) January Desktop Wallpaper (1280×800) January Desktop Wallpaper (1280×1024) January Desktop Wallpaper (1440×900) January Desktop Wallpaper (1920×1200)

View full post »

Low Light

การถ่ายภาพยามพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกไม่ยากอย่างที่คิด เริ่มง่ายๆจากการวางแผนหาจุดถ่ายภาพโดยหาซับเจคที่จะถ่าย อาจเป็นอาคารที่มีไฟเปิด หรือไฟที่ประดับตกแต่งต่างๆ ผู้ถ่ายต้องไปถึงสถานที่ๆจะถ่ายภาพล่วงหน้า เตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเพราะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงที่แสงของท้องฟ้าและแสงของไฟประดับมีความสว่างใกล้เคียงกัน จึงจะทำให้สามารถบันทึกรายละเอียดของภาพได้ครบถ้วน สิ่งที่ขาดไม่ได้คือขาตั้งกล้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ตำ่เพื่อให้แสงไฟที่เคลื่อนที่เกิดเป็นเส้นสาย สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือหากแสงของท้องฟ้าน้อยเกิดไปจะทำให้ได้ภาพที่มีท้องฟ้ามืดจนไม่มีรายละเอียด ในทางตรงกันข้ามถ้าถ่ายภาพตอนที่ท้องฟ้ายังสว่างเกินไป ก็จะส่งผลให้สีสันของภาพไม่ดีเช่นกัน

View full post »

F a c e b o o k